| Domácí účto | Recepty doma | Omalovánky | Snadné hubnutí | Hromadné emaily | Rybář | Počítej Kalorie | FormOffice | VařímeRecepty.cz | Zbrojní průkaz | Formuláře ZDARMA | EET Účtenky | DWN.cz | Email šablony | Pletení |

Rozdíly jednotlivých verzí

Vlastnosti programu

Verze HOME

 

PROFI

 
 

MAXI

 

tvorba a tisk formulářů

základní funkce programu. Vytváření formulářů s pozadím (například oskenovaný formulář) a jednotlivými položkami

tvorba a tisk čárových/QR kódů

jednotlivé položky na formuláři mohou zobrazovat čárové a QR kódy

připojení databáze

možnost připojení tabulky k formuláři a realizace hromadného tisku záznamů z této tabulky. Sloupce z tabulky jsou navázané na jednotlivé položky formuláře. Lze připojit například tyto tabulky: ODBC, XLS, CSV, TXT, DBF, DB, Web, MySQL, MSSQL, Sybase, Postgresql, Interbase, Firebird, Sqlite, Oracle, ASA

tvorba formulářů s PDF pozadím

na pozadí formulářů lze vložit mimo obrázku také obsah PDF souboru a následně vložit jednotlivé položky. Lze tedy vytvářet formuláře z PDF předloh

návrh a tvorba vlastních tabulek

pro tvorbu a práci s tabulkou lze využít integrovaný nástroj. Můžete si tedy snadno vytvořit svoje databáze (zákazníků, přátel, zboží) a z této databáze tisknout hromadné formuláře, etikety, štítky apod.

vytváření grafického pozadí formulářů

pozadí formulářů je možné vytvořit integrovaným grafickým editorem. Lze tedy na pozadí vykreslit jakékoli tvary, nadpisy, případně obrázky. Vhodné například při tvorbě pozadí etiket a štítků

vytváření textového pozadí formulářů

pozadí formulářů je možné vytvořit integrovaným textovým editorem podobným jako je např. MSWord. Na pozadí formuláře tedy jednoduše vložíte například vzor smlouvy. Přidáním jednotlivých položek do formuláře pak zajistíte snadné vyplnění potřebnými daty

tvorba a tisk dokumentů

dokumenty jsou dalším modulem programu Formix. Umožní snadné vytváření textových dokumentů v editoru podobném jako je MSWord. Důležitou funkcí je pak propojení dokumentu s tabulkou a hromadný tisk (hromadný tisk smluv apod)

tvorba a tisk etiket, štítků, vizitek

formuláře lze v programu nastavit tak, aby se tisknuly ve stylu etiket. Tzn, že je jich více na jednom listu. Pokud se k formuláři připojí tabulka lze tisknout např. etikety na zboží, pokud ne, tisknou se např. vizitky (všechny štítky jsou stejné)

tvorba a tisk seznamů, reportů a sestav

tisk formulářů je možné v programu nastavit ve stylu "seznamů". Na formuláři se označí oblast hlavičky (tisknutá pouze na začátku), pak oblast dat (zde se tisknout data z připojené tabulky) a nakonec oblast patičky (tisk na konci, například různé součty apod)

tvorba a tisk EET položek

do formuláře je možné vložit speciální položky zajišťující tisk EET informací (BPK a FIK kód). Data pro vygenerování těchto informací se berou z ostatních položek formuláře. Lze tak např vytvořit plnohodnotný paragon včetně všech potřebných náležitostí

QR kód platby na fakturách

do formuláře je možné vložit položky, zobrazující speciální QR kód pro platbu mobilním zařízením. Lze tak vytvořit například faktury včetně těchto prvků

 
Zakoupit

Zakoupit 

Zakoupit