| Email šablony | Recepty doma | Omalovánky | Počítej Kalorie | FormOffice | Domácí účto | Snadné hubnutí | Formuláře ZDARMA | Hromadné emaily | EET Účtenky | DWN.cz | Rybář | VařímeRecepty.cz | Zbrojní průkaz | Pletení |

Formuláře

Připravené formuláře a dokumenty jsou k dispozici přímo v instalaci programu Formix SE.

Pokud pořebujete stáhnout některý formulář jednotlivě, naleznete jej na webu obsahujím všechny dostupné formuláře:

www.formulare-zdarma.cz

 

Seznam dostupných formulářů:


Česká pošta

Balík do ruky
Balík na poštu
Daňová složenka
Dobírková poukázka A
Dobírková poukázka A (na výšku)
Dobírková poukázka A + podací lístek
Dobírková poukázka C
Dobírková pouzkázka C + podací lístek
Dodejka
Dodejka zahraniční
Eurogiro
Integrovaný doklad dobírka A + obchodní balík
Korespondenční lístek
Mezinárodní balík
Mezinárodní balík 2
Mezinárodní dobírková poukázka
Mezinárodní dobírková poukázka 2015
Obálka A5
Obálka C6
Obálka C6 k vystřižení
Obálka DL
Obchodní balík
Obchodní balík A4
Poštovní poukázka A
Poštovní poukázka B
Poštovní poukázka C
Poštovní poukázka D
Podací arch A4
Podací lístek
Postfax
Žádost o vydání průkazu zmocněnce

Bankovní ústavy

Hromadný příkaz k úhradě
Hromadný příkaz k inkasu
Příkaz k úhradě
Příkaz k inkasu
Pokladní složenka

Česká spořitelna

Hromadný příkaz k úhradě
Příkaz k úhradě
Příkaz k inkasu

ČSOB

Eurogiro
Hromadný příkaz úhradě
Hromadný příkaz k inkasu
Příkaz k úhradě
Příkaz k inkasu
Požadavek na transakce Maxkartou
Pokladní složenka
Trvalý příkaz k úhradě
Vklad v hotovosti

Komerční banka

Pokladní složenka

Raiffeisen bank

Příkaz k úhradě

Podnikatel

Žádost cizince o povolení k zaměstnání
Žádost o dovolenou
Žádost o výpis z rejstříku trestů
Dobropis A4 bez DPH
Dodací list A5
Faktura A4
Faktura A4 - ARES
Faktura A4 - QR Platba
Faktura A4 bez DPH
Faktura A4 bez DPH - QR Platba
Faktura A4 bez DPH ARES
Faktura A5
Faktura A5 bez DPH
Fax
Fax Profi
Moderní dopis
Nabídka služeb
Paragon - daňový doklad
Příjmový pokladní doklad
Prodejka za hotové
Profesionální dopis
Propustka
První upomínka
Výdajový pokladní doklad
Vyjádření zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru zamestnavatelem

VZP

Žádost o uvedení titulu na průkaz
Hromadné oznámení zaměstnavatele
Hromadné oznámení zaměstnavatele A4
Přehled o platbě pojistného

Domácnost

Životopis
Domovní inzerát
Inzerát Billa
Inzerát Kaufland - hledám
Inzerát Kaufland - nabízím
Návrh na rozvod
Předmanželská smlouva
Pozvánka na oslavu jubilea 1
Pozvánka na oslavu jubilea 2
Reklamační protokol
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Výpověď zaměstnance

PPL

Balík dobírka PPL
Potvrzení o převzetí PPL
Průvodka PPL
Seznam dobírkových balíků

DPD

Dobírka DPD

General Parcel

Balík GP
Dobírka GP

Policie ČR

Žádost o osvědčení o státním občanství
Trestní oznámení
Trestní oznámení - výživné

Městský úřad

Žádost o připojení na místní komunikaci
Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství
Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště
Žádost o pronájem hrobového místa
Žádost o vydání výkopového povolení
Žádost o vydání zbrojního průkazu
Žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Žádost o zpětné vzetí příjmení po rozvodu manželství
Evidenční list žadatele o přidělení bytu
Návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu
Přihlášení psa do evidence
Přiznání poplatku za TKO (rekreační stavba)
Přiznání poplatku za TKO (trvalé bydliště)

Stavební úřad

Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
Žádost o stavební povolení
Žádost o vydání rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Návrh na kolaudační řízení
Ohlášení stavby
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Smlouvy

Dlužní úpis
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o ukončení smlouvy
Kupní smlouva na automobil
Kupní smlouva nemovitosti
Kupní smlouva zvíře
Nájemní smlouva
Obchodní kupní smlouva
Plná moc
Plná moc na přepis vozidla
Směnka
Smlouva o dílo
Smlouva o nájmu bytu
Smlouva o nájmu bytu 2
Výpověď z nájmu bytu

Zdravotnictví

Recept na léky

Vizitky, štítky

Štítky s čárovým kódem zboží
Adresní štítky
Vizitka A1
Vizitka A2
Vizitka B1
Vizitka B2
Vizitka BASIC
Vizitka C1
Vizitka C2
Vizitka D
Vizitka E1
Vizitka E2
Vizitka E3
Vizitka F

Vstupenky

Jednoduchá vstupenka
Vstupenka 1
Vstupenka 2
Vstupenka 3
Vstupenka 4
Vstupenka 5

Různé

Žeriavnický preukaz SK
Průkaz obsluhy manipulačních vozíků
Průkaz obsluhy motorových vozíků
Průkaz obsluhy motorových vozíků A4
Preukaz obsluhy mobilnej plošiny SK
Seznam jmen
Viazačský preukaz SK

Finanční úřad

EET účtenka